1
Ακυβέρνητες Πολιτείες

Στρώματα Ύπνου Ελληνικά.
Πιστεύω οτι το μέτωπο είναι αδύναμο προγραμματικά και φυσικά δεν έχει απαντήσει στο δημοκρατικό ζήτημα.