1
Trung cấp Luật , Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột – Bộ Tư Pháp